บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
0
รีวิวจากพนักงาน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ธรรมริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นตอบสนองความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โซลูชั่นครบวงจร เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ ปิโตเคมี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด "Smart Products Thru Solutions" ซึ่งประกอบด้วย โลจิสติกส์มาร์ท ปิโตรมาร์ท และเอนไวรอนมาร์ท และจำหน่ายสินค้ากลุ่ม icare ซึ่งรวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพเช่น Wheelchair, Stick, Walker, Bed รวมถึงยา สระผม สบู่ และอื่นๆ

ปัจจุบัน ทางบริษัทเปิดรับ...
ชีวิตดี
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความพึงพอใจในการทำงานสำหรับพนักงาน
งานดี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ
เงินดี
สนับสนุนให้พนักงานได้รับสิ่งตอบแทนที่หลากหลาย
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
30 - 49 คน
ประเภทธุรกิจ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ที่อยู่
เขตบางพลี, สมุทรปราการ
เว็บไซต์