บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
1
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“เด็กดี โลกสวย ด้วยการเล่นที่ยั่งยืน”

บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด คือองค์กรธุรกิจที่มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตเด็กผ่านการเล่น อย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตทั้งต่อ ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

แปลนทอยส์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายของเล่นไม้เสริมพัฒนาการเด็ก เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการการตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสะท้อนความตั้งใจนี้ผ่านการออกแบบ ที่นักออกแบบทำงานร่วมกับ ผู้เช...
ชีวิตดี
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานคือความรับผิดชอบของเรา
งานดี
แปลนทอยส์เปิดกว้างในการรับคนเข้าทำงานตามความสามารถและทักษะอย่างเท่าเทียม
เงินดี
แปลนทอยส์ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่โดยรวมของพนักงานด้วยสวัสดิการต่าง ๆ ที่เรามี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
ของเด็กเล่น
ที่อยู่
เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์