บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
8
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อนันดาฯ เราเป็นนักพัฒนา
DNA ของเราคือ “We Are Creator”
เราพัฒนาเทคโนโลยี และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการนำคุณภาพชีวิต บวกกับ ความเป็นอยู่ที่ดี กลับสู่ชีวิตคนเมือง

ภายในอนันดาฯ เรามีวัฒนธรรมในการทำงานที่ทุกคนสามารถใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ติดขัด ไม่มีห้องส่วนตัว หรือแม้แต่โต๊ะประจำ และลำดับขั้นองค์กร ตลอดจนความเจ้ายศเจ้าอย่าง จึงทำให้พนักงานทุกคนกล้าพูด กล้าถาม กล้าลงมือทำ รวมถึงกล้าที่จะเสนอความคิด หรือ ไอเดียต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

และเพื่อความคล่องตัว และปรับต...
ชีวิตดี
“อนันดา…มองขาดทุกชีวิติเมือง”
งานดี
อนันดาฯ ได้ปรับวิธีการทำงานเป็นแบบผสมผสาน Hybrid Working
เงินดี
อนันดาฯ ที่นี่ให้มากกว่าสวัสดิการ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ตระหนักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง จึงเป็นความท้าทายที่มุ่งมั่นในการพัฒนา URBAN LIVING SOLUTIONS เพื่อนำคุณภาพชีวิตบวกกับความเป็นอยู่ ที่ดีกลับสู่ชีวิตคนเมือง และเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น "อนันดา" ยังมุ่งมั่น...
วิสัยทัศน์
อนันดาฯ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน ได้รับบ้าน คอนโดมิเนียม และบริการที่โดนใจ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล ในทำเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้นรายย่อย
พันธกิจ
ที่อนันดา ฯ มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ
ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน ประกอบกับการสร้างเสริมค่านิยมองค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่
เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์