บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบชิ้นส่วน Spindle Motor
23
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
มีสวัสดิการที่ดี
งานดี
การทำงานที่มีความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่บริษัทจัด
เงินดี
สวัสดิการที่ดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มนิเด็คดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น บริษัทระดับโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอีก 100 ปีข้างหน้า ผู้คนจำนวนมากยิ่งขึ้นร่วมงานกับกลุ่มนิเด็ค ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น องค์กรการทำงานของผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย ในแง่ของสัญชาติ ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ

แม้ว่าองค์กรจะเติบโตเพียงใดก็ตาม พนัก...
วิสัยทัศน์
บริษัทของเราผสมผสานความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความรู้สึกที่จริงใจในการผลิตสินค้าให้กับโลก และมีกฎที่สนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของพนักงานรวมทั้งบริษัท และในขณะเดียวกันมีความรับผิดชอบต่อสังคม
พันธกิจ
Nidec Way โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น บริษัทระดับโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอีก 100 ปีข้างหน้า
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่
เขตธัญบุรี, ปทุมธานี
เว็บไซต์