บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
6
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“ฟ้าไทย” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ชีวิตดี
"ฟ้าไทย" ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการ นโยบายต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจ
งานดี
"พนักงาน" คือหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กร ฟ้าไทยจึงมุ่งมั่นผลักดันให้พนักงานไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เงินดี
บริษัทได้ตอบแทนรายได้อย่างเหมาะสมให้กับบุคลากร
เสียงจากพนักงาน
Natkulaporn Wongrattanalap
Human Resources & General Affairs Officer
ระยะเวลาร่วมงาน ปีประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
มีความสุขและสนุกกับการทำงาน เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญผู้บริหารมีความใส่ใจพนักงานเป็นอย่างมาก รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้รับโอกาสนี้และได้เป็นส่วนหนึ่งของ "ฟ้าไทย"
อ่านต่อ
นายปพัฒน์ เสียงสุทธิวงศ์
Trade Marketing Manager
ระยะเวลาร่วมงาน ปีประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
จากที่ได้ร่วมงานกับทาง "ฟ้าไทย" ครบ1ปี บรรยากาศในการทำงานรู้สึกอบอุ่น มีการช่วยเหลือให้คำปรึกษาที่ดีในทุกตำแหน่ง, ทุกแผนก, ทุกฝ่าย มีการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยยึดหลักความจริง "การยอมรับความ...
อ่านต่อ
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
Employee's Photo
3
Post
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเครื่องปรุงรส ซึ่งปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผงปรุงรส, น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น, น้ำมะนาว, น้ำจิ้มสุกี้, ซอสหมักนุ่ม, น้ำจิ้มไก่ และซอสปรุงสำเร็จรูป
ภายใต้แบรนด์ “ฟ้าไทย” “เติมทิพ” ...
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
ด้วยบุคลากรคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใส่ใจลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิต การจัดส่ง และสารสนเทศ
2. วิจัยและพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และตรงเวลา
5. เพิ่มโอกาสและส...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, การผลิต
ที่อยู่
เขตสามพราน, นครปฐม
เว็บไซต์