บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Our business is continuing to grow and is stable. We are looking for a new generation.
9
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
Our business is continuing to grow and is stable. We are looking for a new generation that has passion, creativity, innovation and interest in New technology to join our team.

If that's you. Please join VST ECS (Thailand).

...Together, To A Better Tomorrow...
ชีวิตดี
อิสระในการทำงน และการนำเสนอความคิดเห็น เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งขององคืกร
งานดี
ความสำเร็จของพนักงาน คือ ความสำเร็จขององค์กร
เงินดี
มอบผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงานทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เสียงจากพนักงาน
มณสิชา พลศักดิ์
Product Manager
ระยะเวลาร่วมงาน 3 ปี
วีเอสที อีซีเอส เป็นเหมือนโรงเรียนประสบการณ์จริงที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้นทั้งจากการทำงานจริงและการเรียนเสริมจากการอบรมที่บริษัทจัดให้ ทำให้เราเป็นบุคลกรคนหนึ่งที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นค่ะ
อ่านต่อ
อานนท์ เจษฎาพงศ์ภักดี
Technical Manager
ระยะเวลาร่วมงาน 7 ปี 10 เดือน
ประทับใจผู้บริหารที่ดูแลพนักงานอย่างดี ทำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บรรยากาศขององค์กรทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้าน เหมือนเป็นครอบครัว ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจให้งานสำเร็จ ทำใ...
อ่านต่อ
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Employee's Photo
3
Post
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531
ปัจจุบันเป็นบริษัทหนึ่งในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ประเทศฮ่องกง ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 48,000 ราย กระจายอยู่ในประเทศจีน, ไทย,...
วิสัยทัศน์
ดำเนินบทบาทเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นสากลระดับโลก แต่มีแนวทางการปฏิบัติที่เข้าใจอย่างแท้จริงในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทุกด้านของบริษัทให้เกิดมูลค่าสูงสุดอันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก...
พันธกิจ
• เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการแบบเพิ่มมูลค่าในระดับชั้นนำโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแก่ลูกค้า
•สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้วยการแสวงหาตลาดและรูปแบบธุรกิจใหม่
• นำเสนอสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขั...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
ที่อยู่
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการดีเด่น" ประจำปี 2565