บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด
บริษัทซีเนียร์คอมเป็นบริษัท Software House ชั้นนำของประเทศไทย
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
Senior Com เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน เราใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี มาพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่งเก่ง ผลักดันให้พนักงานมีการเติบโตในสายงาน และ CEO เป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ใหม่อยู่เสมอ