บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เสริมสุข เติมสุขทุกโอกาส
10
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เรา..ไม่ใช่แค่พนักงาน ที่เป็นเพียงฟันเฟืองให้บริษัทประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่เราคือพนักงานที่ต่อยอดความสุข จากภายในไปสู่สังคมด้วย จากความเชื่อของบริษัท ที่อยากจะ "เติมสุขทุกโอกาส"

เพราะความสุขนั้นต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กร และพนักงานของเราเอง ถ่ายทอดสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายชนิด ส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้าที่เคียงคู่เรามาตลอด แล้วกระจายความสุขนั้นต่อไปยังคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังอุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งในการเติมความส...
ชีวิตดี
เสริมสุข เติมสุขไม่หยุดยั้ง เพราะเราคือคนเสริมสุข
งานดี
Limitless Opportunity
เงินดี
การเติบโตคือกำลังใจสำคัญในการทำงาน เราเชื่อว่า ถ้าพนักงานได้รับโอกาสและคว้ามันไว้ เค้าก็จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนเช่นกัน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาท...
วิสัยทัศน์
ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารระดับอาเซียนอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
พันธกิจ
สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์