บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล
6
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
Put People First เป็นนโยบายหลักที่เราให้เน้นย้ำและความสำคัญกับบุคลากรทุกคนในบริษัท เราดูแลพนักงานของเราตั้งแต่วันแรกของการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเส้นทางการทำงานในสายอาชีพที่ชัดเจน ไม่เพียงแค่เรื่องของงานเท่านั้น แต่เรายังมีกิจกรรมและความสนุกให้กับทุกๆคนทั้งนอกสถานที่และในสถานที่ เช่น การประชุมบริษัทประจำปี กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวนอกสถานที่่ ชมรมออกกำลังกาย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่างๆ นอกจากนั้นเพื่อให้บุคลากรของเราสามารถสร้างความสมดุลย์ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้ เราก็ยังมีนโยบายทำงานจากที่บ้าน (WFH) ซึ่งเราเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพนักงานสามารถที่จะทำงานได้เช่นเดียวกันเพราะเราเชื่อมั่นในพนักงาน
เงินดี
เราให้ความสำคัญในสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความสุขและครอบครัวพนักงานมีความสุข
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2535 ภายใต้การบริหารงานของ JG SUMMIT HOLDINGS. INC. ซึ่งเป็นบริษัทแม่และดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมธุรกิจมากมายหลายประเภทได้แก่ Air Transportation, Banking, Foods Manufacturing, ...
วิสัยทัศน์
We delight everyone with good food choice : ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนด้วยอาหารที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
เราจะเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลก
ประกอบด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยกระดับและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภคและชุมชน
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์