บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
28
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ทีทีซีแอล เป็นผู้ให้บริการ Integrated EPC รายแรกของประเทศไทย ที่มีความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turn-key Projects for Industrial and Process Plants) ซึ่งครอบคลุมถึงงานระบบการผลิตระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลู...
ชีวิตดี
บริษัทมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เราต้องการให้บุคลากรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
งานดี
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคน เรามุ่งหวังให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เงินดี
บริษัทพร้อมมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับบุคลากรทุกคน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์