บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
ผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของเอเชีย
7
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
- เป็นองค์กรทีมีความมั่นคงยาวนานถึง 45 ปี
- มีฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน และดำเนินการผลิต อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชีวิตดี
มีสวัสดิการที่หลากหลาย พร้อมทั้งดูแลพัฒนาเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตในสายงาน
งานดี
โอกาส การเติบโต และความท้าทายในการทำงาน
เงินดี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้านรายได้
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท มีฐานการผลิตครอบคลุมพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ ได้แก่ แหลมฉบัง, ระยอง ,นครนายก และสมุทรปราการ รวมไปถึงฐานการผลิตในต่างประเทศได้แก่ จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, อเมริกา และเวียดนาม
เรามีบริษัทในเครือรวมกว่า 40 บริษัท ครอบคลุมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมที่สำคัญขอ...
วิสัยทัศน์
“ก่อนที่เราจะสร้างชิ้นส่วน เราจะสร้างคน”
เราเชื่อมั่นว่าสินค้าที่มีคุณภาพมาจากบุคลากรที่มีคุณภาพเราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น "องค์กรที่มีความสุข" ซึ่งพนักงานของเรากว่า 21,000 คน กระจายความสุขไปทั่วทั้งองค์กร และนี่คือที่มาของปรัชญาองค์กรที่ว่า “Before we build parts, we build people”
พันธกิจ
ปรัชญาองค์กร TSG
**ธุรกิจที่เข้มแข็ง**
กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทมีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแรงและครอบคลุมธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เกือบทุกชนิดรวมไปถึงโรงงานผลิตอีก 42 โรงงานกระจายไปทั่วโลก และนี่คือธุรกิจที่เข้มแข็งที่เราได้สร้างไว้
**องค์กรที่ยั่งยืน**
เราดำเนินธุรกิจมากว่า 41 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการ...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ยานพาหนะ/อะไหล่
ที่อยู่
เขตบางพลี, สมุทรปราการ
เว็บไซต์