บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
5
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY)

ตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสั...
ชีวิตดี
ทรัพยากรบุคคล เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความสามารถและเกิดองค์ควาวมรู้ใหม่ๆ ในการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม
งานดี
การทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เกิดจากการสร้างสังคมการทำงานที่เปี่ยมสุข โดยให้ความเอาใจใส่ ความเสมอภาคในการทำงานและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เงินดี
การดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน เราจึงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเท่าเทียมหรือสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ด้วยค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายเล็กๆ สัญชาติไทย ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คน จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงไม่กี่ชนิด แต่ด้วยวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริงใจการดำเนินธุรกิจ นายห้างสิทธิผล โพธิวรคุณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท สหกันยง จำกัด ได้นำพาให้กิจการของบริษัทฯ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยมา จนทำให้ชื่อของ มิตซูบิชิ อีเ...
วิสัยทัศน์
"ความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาก่อน" เราจึงดึงศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน นำมาหล่อหลอมรวมกัน สร้างสรรค์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ พร้อมการบริการที่ดีที่สุดยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อลูกค้าและเพื่อเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย ที่พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ เพราะพันธกิจของเรา คือการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อคนไทยทุกคน
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่
เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จัดโครงการ “The Giver Project” มอบอุปกรณ์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
ครบรอบ 50 ปี มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เดินหน้าสานฝันให้ผู้พิการ
50 ปีแห่งการส่งมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์