บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
69
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท มินีแบมิตซูมิ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นแห่งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2494 ในฐานะผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตตลับลูกปืนขนาดเล็ก (Miniature Ball Bearing) และได้ขยายกิจการโดยเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จากการขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตรวม 9 แห่ง โดยตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 แห่ง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง จังหวัด...
ชีวิตดี
มินีแบมิตซูมิ ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว ตั้งแต่เดินทางออกจากบ้าน ระหว่างการทำงาน และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ห่วงใยใส่ใจในสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานทุกคน
งานดี
มินีแบมิตซูมิ มอบโอกาสเรียนรู้พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ เพื่อความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
เงินดี
มินีแบมิตซูมิ มีค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ รวมทั้งสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เรามุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและครอบครัวในระยะยาว
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ เป็นผู้ผลิตตลับลูกปืน ชิ้นส่วนเชิงกล และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงชั้นนำของโลก ซึ่งประกอบด้วย โรงงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนา 122 แห่งทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด และด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจรภายในบริษัท ทำให้มินีแบมิตซูม...
วิสัยทัศน์
มินีแบมิตซูมิ ได้ยึดถือหลักพื้นฐาน 5 ประการ (The Five Principles) ในการบริหารจัดการ ดังนี้
1. เป็นบริษัทที่พนักงานภาคภูมิใจในการทำงาน
2. สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
3. ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น
4. เป็นที่ยอมรับในชุมชนท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

ด้วยแนวคิดเหล่านี้ บริ...
พันธกิจ
สิ่งสำคัญ 3 ประการ ที่จะทำให้แผนธุรกิจนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีดังนี้
1. ส่งเสริมศักยภาพในการบูรณาการทั้งแนวตั้งและแนวนอน: maximize synergy
มินีแบ เป็นบริษัทระดับโลกที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและน่าภาคภูมิใจ ด้วยเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนเชิงกล อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่
เขตบางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์