บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
ผู้นำด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องจักรกลอย่างครบวงจร
5
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
เราต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสวัสดิการที่ดี เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน
งานดี
งานของเราเต็มไปด้วยความท้าทาย ที่นี่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีเวทีแสดงความสามารถ แสดงศักยภาพของตนเอง มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบงานสำคัญๆ และเป็นงานที่เห็นโอกาสก้าวหน้า มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพ
เงินดี
บริษัทเรามีสวัสดิการที่ดีสำหรับทุกคน ทั้งโบนัส ปรับขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสวัสดิการอื่น เช่น เงินสวัสดิการกรณีคลอดบุตร เงินยินดีมงคลสมรส เป็นต้น
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด ผู้นำด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งงานด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และ เครื่องจักรกลอย่างครบวงจร สำหรับลูกค้าและกลุ่มผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนงในประเทศไทยมากว่า 55 ปี โดยเป็นบริษัทในเครือ Meidensha Corporation จึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า อุ...
วิสัยทัศน์
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด คือ ผู้นำด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ด้านวิศวกรรมครบวงจรสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคแขนง โดยบริษัทมีประวัติ ความเป็นมาที่ยาวนาน สร้างเสริมกลายเป็นประสบการณ์ ความชำนาญที่สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการด้านงานวิศวกรรมระบบสำหรับภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
พันธกิจ
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด ได้นำองค์ความรู้ วิทยาการ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนาน นำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมอันทันสมัย และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแขนงต่างๆ ซึ่งสามารถสานต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ชื่อสัตย์ เที่ยงตรง ปลอดภัย พร้...
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์