บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเอกชนผู้ให้บริการความรู้และพัฒนาซอฟแวร์ทางด้านการเงินและการลงทุน
1
Review
5
Average

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัทของเราเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และส่งเสริมศักยภาพที่โดดเด่น โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยความอาวุโสหรือประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก อีกทั้งยังพร้อมรับฟังความคิดเห็นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตดี
บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยมีสวัสดิการที่ดี รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีในที่ทำงาน
งานดี
บริษัทของเราพร้อมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคน และพร้อมให้โอกาสพนักงานได้เติบโตในสายงานของตนเอง หรือเติบโตในสายงานอื่นได้ และพร้อมให้โอกาสพนักงานเติบโตไปพร้อมองค์กร
เงินดี
หากพนักงานคนไหนมีศักยภาพที่ดี ทำงานได้โดดเด่น บริษัทก็พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทเอกชนผู้ให้บริการความรู้และพัฒนาซอฟแวร์ทางด้านการเงินและการลงทุน

GOFX บริษัทในเครือ Go Group. "เราเชื่อว่า...การเงินคือเรื่องของทุกคน"

บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการเงิน (Financ...
วิสัยทัศน์
สร้างความรู้ ยกระดับการลงทุน เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการตลาดด้านการลงทุนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ
1. สร้างมาตรฐาน และพัฒนาระบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่มีความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนทั่วโลก
2. สร้างบุคลากร ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น และมีจิตแห่งการบริการ (Service Mind) มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
3. นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในอง...
จำนวนพนักงาน
30 - 49 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์