บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
31
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่าน เข้ามาเป็นส่วนหนึงเพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร เเละพร้อมที่จะร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา
ชีวิตดี
ร่วมมือร่วมใจกัน พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
งานดี
เราพร้อมให้โอกาสเเละพร้อมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานทุกคน
เงินดี
ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ ถ้าคุณพร้อมมาร่วมงานกับเรา
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมา กว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ต่อมาได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550

ธน...
วิสัยทัศน์
ธนาคารไทยเครดิต มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร
พันธกิจ
1.ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ
2.ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน
3.สร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจในสิ่งที่ร่วมกันทำ
4.สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์