บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
Brewing Happiness and Crafting Your Future
25
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
"ที่บุญรอดฯ เราเชื่อว่าการทำสิ่งใดก็ตาม บนพื้นฐานของความสุข จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี"

เราจึงตั้งใจที่จะ "เติมความสุขให้ชีวิต" ให้กับคนในองค์กรของเรา ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และที่สำคัญคือการทำให้คนของเรารู้สึกถึงคุณค่าที่มีต่อองค์กร

สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างจิตสำนึกว่างานที่ทำ ทุกคนต่างทำด้วย "ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ" ทำให้ดีที่สุด ด้วยความรัก ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

จิตสำนึกนี้ เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กร "Singha Way -- ว...
ชีวิตดี
"สิงห์เห็นคุณค่าของคน และเชื่อมั่นในวิถีแห่งความสุขเสมอมา จึงดูแลพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตอย่างดีที่สุด ทั้งในมิติการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็จะสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อมอบความสุขให้แก่ลูกค้า ตลอดจนส่งต่อความสุขที่มีให้แก่คนในครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงสังคมอีกด้วย"
งานดี
"เราสนับสนุนให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ องค์กรของเราเป็นพื้นที่แห่งการรับฟัง และพร้อมเปิดกว้างสำหรับการมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสและความท้าทายเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความสำเร็จ"
เงินดี
"ตลอดกว่า 80 ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤตการณ์มากมาย ด้วยศักยภาพขององค์กรเรา เราสามารถนำพาบริษัทข้ามผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้อย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับพนักงานและบุคลากรโดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง เรามีสวัสดิการที่มั่นคงที่ช่วยให้พนักงานสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนแบ่งปันส่งต่อให้แก่สังคมได้ ซึ่งเราจะยังมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเพื่อเป็นองค์กรไทยระดับโลกที่ยั่งยืน"
เสียงจากพนักงาน
ผู้จัดการส่วนขาย
ระยะเวลาร่วมงาน 20 ปี+
"บริษัทสอนให้ผมพร้อมรับโอกาส เมื่อโอกาสมาถึง จงไขว่คว้าและทำมันให้สำเร็จ"
อ่านต่อ
ผู้จัดการแผนก Brand Activation & Engagement
ระยะเวลาร่วมงาน 7 ปี+
"งานที่เราทำสร้างรอยยิ้มและความสนุกให้ลูกค้า นั่นคือความภูมิใจของเรา"
อ่านต่อ
เลขานุการ กลุ่มการงานสนับสนุนและประสานงานองค์กร
ระยะเวลาร่วมงาน 8 ปี+
"ใช้ความสุขนำในการลงมือทำทุกๆ อย่าง แล้วผลสำเร็จจะตามมา"
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 89 ปี มีพนักงานกว่า 8,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนัก...
วิสัยทัศน์
"Bringing Joy to Life - เติมความสุขให้ชีวิต"
พันธกิจ
1. สร้างมาตรฐานใหม่ผ่านคุณภาพ และนวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด

2. สร้างการเติบโตระยะยาวยึดมั่นปรัชญาการทำงาน ตามวิถีสิงห์อย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม

3. ส่งมอบคุณค่าทางสังคมและนำพาผลตอบแทน มาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มของเรา
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ที่อยู่
เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์