บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด(MRG) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 นับเป็นการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มรักชัยซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในธุรกิจอาหารทะเลมากว่า 20 ปี ด้วยปรัชญาของบริษัทที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกกุ้งคุณภาพเยี่ยมไปยังตลาดทั่วโลก MRG เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทย 100% เราผลิตกุ้งคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอื่นๆ และส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และจีน บริษัทว่าจ้างพนักงานที่...
ชีวิตดี
การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานจะทำให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
งานดี
ความมั่นคงและความก้าวหน้าเป็นโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
เงินดี
เพราะสวัสดิการและค่าตอบเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
50 - 99 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ที่อยู่
เขตเมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
เว็บไซต์