บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้นำด้านการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน
10
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“เราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีประวัติยาวนานยึดมั่นและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา รวมถึงความใส่ใจดูแลพนักงานของเราทุกคน ” นอกจากนี้
- ความสำเร็จของพนักงานจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
- นอกจากผลการทำงานที่ดี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของพนักงานต้องดีควบคู่ไปด้วย
- เทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและพนักงานจะได้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่ครอบคลุม เพื่อชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและมีส่วนช่วยเหลือและรับผิดชอบสังคม
...
ชีวิตดี
"มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่ทำงาน เช่น มุมกาแฟ โรงอาหาร ฟิตเนส ฯ และสวัสดิการ เช่น งบสนับสนุนค่ากิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น"
งานดี
บริษัท ส่งเสริมให้และพัฒนาทักษะให้พนักงานมีความเชียวชาญ ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆและองค์ความรู้ที่จำเป็น ในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน อีกทั้งเรามีการทำงานที่มีระบบแบบแผน และมีการสอนงานและให้คำแนะนำในการทำงานอยู่เสมอ
เงินดี
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Employee's Photo
6
Post
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลกว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทันสมัยในด้านวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันย...
วิสัยทัศน์
เกือบศตวรรษในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่สำคัญหลายแห่งในประเทศมาโดยตลอด และเรายังคงยืนหยัดที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
พันธกิจ
สำหรับอนาคตข้างหน้าต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน โดยมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ยึดมั่นและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา รวมถึงความใส่ใจดูแลพนักงานของเราทุกคน
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
CNT ตั้งบ.ย่อยใหม่รุกผลิตไฟฟ้าโซลาร์ขายกลุ่มลูกค้ารง.-อาคาร เพิ่มโอกาสธุรกิจ