ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
10
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ดอยคำ เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเราใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทมี 'ชีวิต งาน เงิน สังคม' ที่ดี

นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น น้ำมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ มะเขือเทศทาขนมปัง มะเขือเทศอบแห้ง ไปถึง มะเขือเทศเข้มข้น อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยเรามองหาบุคลากรคุณภาพมาเติบโตไปกับบริษัทด้วยกัน
ชีวิตดี
ดอยคำ เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี
งานดี
เรามีงานที่ท้าทาย และสนับสนุนให้พนักงานเติบโตในสายงาน
เงินดี
มีสวัสดิการที่หลากหลาย ช่วย Support พนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
“ดอยคำ” ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย ทรงก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้นในพื้นที่การเกษตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ดำเนินการส...
วิสัยทัศน์
เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก เพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม
พันธกิจ
๑. มุ่งมั่นพัฒนา “คน” ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวเนื่องให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพภายใต้จิตสำนึกของจิตอาสา มีความพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันในการก้าวสู่ความยั่งยืน
๒. มุ่งมั่นพัฒนา “องค์กร” ให้มีระบบการทำงานที่สูงประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มีความพร้อมเพื่อสร้างนวัตกรรม
๓. มุ่งมั่นพัฒนา “ห่วงโ...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ที่อยู่
เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์