สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
"เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน”
ชีวิตดี
ออฟฟิศทันสมัย เดินทางสะดวก
งานดี
โอกาส ประสบการณ์ และความท้าทายในการทำงาน
เงินดี
เงินช่วยเหลือต่างๆ สวัสดิการ เช่น ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ...
วิสัยทัศน์
“เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน”
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการ
ที่อยู่
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์