กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
51
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
KKP เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งการเรียนรู้ (Freedom to Learn, Freedom to Grow) เราไม่หยุดการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้การเคารพซึ่งกันและกัน ที่นี่เราทำงานกันอย่างจริงจัง แต่ไม่เคร่งเครียด เราแต่งกายตาม style ของตัวเองได้ในทุกๆ วัน (Freedom to Dress)

หากคุณกำลังมองหาองค์กร ที่มีอิสระ มีบรรยากาศแบบนี้ในก...
ชีวิตดี
Freedom To Learn, Freedom to Grow
งานดี
A Better Job, A Better Life
เงินดี
KKP เรามีสวัสดิการต่างๆ ที่ยืดหยุ่นตาม Gen ตาม Life Style ของพนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการภายใต้บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “KKP”

KKP ดำเนิ...
วิสัยทัศน์
เติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคม
พันธกิจ
นำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากที่อื่น
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
KKP เปิดรับสมัครตำแหน่ง Outbound Call Center (สัญญาจ้าง 6 เดือน) หลายอัตรา!!
KKP ที่นี่มีโอกาส เราเปิดรับผู้มีใจรักในงานสาย Tech / Digital
มาร่วมคว้าโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งในทีม KKP (ทั้งธนาคารและตลาดทุน)