องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
12
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ไทยพีบีเอส มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
ชีวิตดี
ThaiPBS ให้ความสำคัญ ใส่ใจในชีวิตพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้น
งานดี
มอบโอกาสในการอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เงินดี
ThaiPBS ใส่ใจ ห่วงใย ในสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้มีชีวิตที่ดี เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิท...
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจ
ดำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
บันเทิง/สื่อ
ที่อยู่
เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์