องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
12
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ

“ไทยพีบีเอส มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่ส...
ชีวิตดี
ThaiPBS ให้ความสำคัญ ใส่ใจในชีวิตพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้น
งานดี
ThaiPBS มั่นใจว่าพนักงานของเราจะมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เงินดี
ThaiPBS ใส่ใจ ห่วงใย ในสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้มีชีวิตที่ดี เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน ทั้งโซนจอดรถ ห้องพยาบาล ศูนย์เด็กเล็กและสนามกีฬาต่าง ๆ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิท...
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจ
ดำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
บันเทิง/สื่อ
ที่อยู่
เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
ไทยพีบีเอส คว้า 5 รางวัล PANTIP TELEVISION AWARDS 2024
ไทยพีบีเอส นำ ALTV ร่วมกับ DLTV MOU เดินหน้าประสานความร่วมมือสร้างการเรียนรู้เพื่อสังคมพื้นที่ห่างไกล
ไทยพีบีเอส รับรางวัล Finalist Best Brand Performance on Social Media สาขา Broadcasting