บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
11
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด เชิ่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นต้นทุนสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีศักยภาพ และผู้ที่ต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราเน้นให้ความสำคัญของ สุขภาพ การงาน และการเงิน ซึ่งได้แก่ เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนพนักงานตั้งแต่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา เปรียบได้กับการคั...
ชีวิตดี
ไทย นิปปอน เซอิกิ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว พนักงานทุกคนทุกตำแหน่งสามารถร่วมงานและพูดคุยกันได้อย่างสบายใจ เราอยู่ร่วมกันเป็นทีม เราช่วยเหลือดูแลในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย มีการสนับสนุน พัฒนา แก้ปัญหา และสามารถสื่อสาร ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อผลสำเร็จของงานและเป้าหมายขององค์กร
งานดี
บริษัทเราได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาทักษะในสายงานตามความรู้ความสามารถ
เงินดี
เราให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงโบนัสที่ให้พนักงานตามผลประกอบการ
เสียงจากพนักงาน
นันทวัฒน์ ศิลาโคตร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาร่วมงาน 16 ปี
"ก้าวแรกที่เข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ ทำให้รู้สึกว่า การท้าทายครั้งใหม่ของชีวิตได้เริ่มต้นขึ้น จากวันนั้นถึงวันนี้ 16 ปีมาแล้ว ที่ทำงานที่นี่ ไม่ว่าจะด้วยระบบการทำงานหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน มันทำให้รู้สึกว...
อ่านต่อ
สุภานี พลวิเศษ
Business planning and internal audit
ระยะเวลาร่วมงาน 7ปี
บริษัทเป็นที่ให้ได้พักพิง เป็นที่ที่อบอุ่น พนักงานอยู่กับอย่างครอบครัว เป็นมิตร ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันและกัน บริษัทได้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ และประทับใจที่ช่วยเหลือกันและกัน ดุจญาติมิตร

อ่านต่อ
บุญไทย ธรรมใจกุล
IT
ระยะเวลาร่วมงาน 7ปี
บริษัทเหมือนบ้านหลังที่สองที่มีขนาดใหญ่และมีสมาชิกเป็นจำนวณมาก ทุกคือเพื่อนร่วมงานที่ดี ประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เข้าปีที่ 7 บริษัทมีสวัสดิการดีๆให้แก่พนักงานรวมไปถึงครอบครัว และมีกิจกรรมมากมาย...
อ่านต่อ
บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
Employee's Photo
25
Post
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
วิสัยทัศน์
ลงมืออย่างฉับไว เรียบง่าย ตรงประเด็น บนพื้นฐานความเป็นจริง
พันธกิจ
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี โดยมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพ คุณภาพต้องเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า
2. การส่งมอบ การส่งมอบต้องตรงเวลาตามกำหนดนัดหมาย
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ความพึงพอใจของลูกค้า ต้องสร้างความพึงพ...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ยานพาหนะ/อะไหล่
ที่อยู่
เขตเมืองชลบุรี, ชลบุรี
เว็บไซต์