บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออก ปลาทูน่ากระป๋องและอาหารสัตว์
15
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงานเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร การช่วยให้คุณเติบโต จะช่วยให้เราเติบโตไปด้วย เราเป็นองค์กรระดับโลก และเรารู้สึกภูมิใจในวัฒนธรรมของเราที่ปลูกฝังให้พนักงานมีความเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการความคิดของเราที่พร้อมรับการปรับเปลี่ยนทำให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเราพร้อมเปิดโอกาสที่มีอยู่มากมายรอท่านอยู่
ชีวิตดี
ที่ไทยยูเนี่ยนเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เราตระหนักดีถึงความทุ่มเทของพนักงานทุกคน เราให้เกียรติ ส่งเสริมความคิดริเริ่มและพร้อมสนับสนุนเสมอ
งานดี
เราให้ความสำคัญกับพนักงานของเราเพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่นำไปสู่ความสำเร็จ ที่ไทยยูเนี่ยน เราตระหนักดีถึงความทุ่มเทของพนักงานทุกคน เราให้เกียรติและส่งเสริมความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
เงินดี
บุคลากรถือเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จ ซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณมีส่วนผลักดันให้ไทยยูเนี่ยนก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นการลงทุนในตัวบุคลากรคือการลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัทเราเช่นกัน
วัฒนธรรมองค์กร
เราเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ความอ่อนน้อม และการให้เกียรติผู้อื่น โดยมีความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือ และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ ความสนใจและความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมกันของเรา ที่จะทำให้เราเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก
เสียงจากพนักงาน
ธิดาพร ฮวบสมบูรณ์
Recruitment
ระยะเวลาร่วมงาน ปีประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
ที่ Thai Union ให้โอกาสและเป็นบริษัทที่ช่วยให้เราพัฒนา พร้อมกับสร้างความก้าวหน้าในสายงานและสร้างให้เราเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท ที่นี้มักมีการเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรเสมอ ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือผู้บริหารเ...
อ่านต่อ
พัณณภัฐ วีรธีรโชติ
Sales & Marketing Assistant Manager (Tuna)
ระยะเวลาร่วมงาน ปีประสบการณ์: 7 ปีขึ้นไป
บริษัทที่ให้ความปลอดภัยในชีวิต ให้ความยุติธรรม มีอยู่จริงๆ ด้วยตัวงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ รวมถึงในประเทศที่อาจมีความเสี่ยงด้วย บริษัท support ในทุกๆค่าใช้จ่ายที่จะทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของเ...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 เติบโตสั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งมีผลิตภัณฑ์และเป็นแบรนด์ที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนที่มุ่งเดินหน้าอย่างแน่วแน่ล้วนมีรากฐานมาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงรุก เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโ...
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและรักษาทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง
พันธกิจ
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และสร้างความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ
จำนวนพนักงาน
300 - 499 คน
ประเภทธุรกิจ
การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต, สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
ไทยยูเนี่ยนขึ้นแท่นองค์กรนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2564
ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัล ‘New Code of Work Award 2021’ ในฐานะองค์กรผู้นำยอดเยี่ยม
ไทยยูเนี่ยนขึ้นแท่นอันดับ 1 ของดัชนี Seafood Stewardship Index 2 ปีซ้อนในฐานะองค์กรที่ทำงานขานรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ