บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
14
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ชีวิตดี
เลนส์ที่มีคุณภาพมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่นี่ตอบโจทย์ความฝันและความต้องการของพนักงาน
งานดี
คนทุกคนได้พัฒนาและเติบโตในลู่ของตัวเองจับมือกันไปเป็นทีม ไปคนเดียวไปได้ไว ไปได้ไกลต้องไปเป็นทีม
เงินดี
เงินดีใครๆก็ต้องการ แต่อยากสร้างอนาคตด้วยกันไปนานๆต้องที่นี่
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท โฮยาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเลนซ์สำหรับเลนส์แว่นตาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยในปี พ.ศ.2516 บริษัท โฮยาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิตเพื่อก...
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
เราจะพัฒนาในสิ่งสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมด้านสารสนเทศ โทรคมนาคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพร้อมให้มนุษย์ สังคมและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างสังคมให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ยา/เภสัชกรรม
ที่อยู่
เขตธัญบุรี, ปทุมธานี
เว็บไซต์