บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
7
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“พีเอฟพี มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย”

พีเอฟพี ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 เราดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลครบวงจร ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี

จากการขยายตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดต่างประเทศในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้เพิ่มการลงทุนในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้เนื้อปลาบดหรือซูริมิเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงประเภทคามาโบโกะ (Kamaboko) อาทิ ปูอัด ชิกูว่า ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า(Value Added Product...
ชีวิตดี
เราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงานเสมอ
งานดี
เราเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่
เงินดี
เราให้ความสำคัญกับเรื่องของการเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอันดับแรก
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
การคมนาคมขนส่ง
ที่อยู่
เขตเมืองสงขลา, สงขลา
เว็บไซต์