บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
20
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ
เป็นกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่าง "มั่นคง"
มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน
เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข
นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
ชีวิตดี
มีบรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง พร้อมด้วยสวัสดิการที่หลากหลาย อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, สิทธิรักษาพยาบาลและของเยี่ยมไข้, การทำงานแบบ Flexi Hour & Work From Anywhere ชมรมสันทนาการต่าง ๆ และสวัสดิการส่วนลดสำหรับการใช้บริการ The Olympic Club Fitness เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
งานดี
มี Career Path เส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานในแต่ละตำแหน่งขององค์กร องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการเรียนในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Online รวมถึงหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กรที่จะพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน
เงินดี
โครงสร้างเงินเดือนของ MBK มีการจ่ายค่าจ้างที่สามารถแข่งขันได้กับตลาด รวมถึงมีโบนัสประจำปี และสวัสดิการทางเลือก (Flexible Benefit) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกใช้รูปแบบสวัสดิการได้ด้วยตนเอง
เสียงจากพนักงาน
คุณรีรัมพร พงศ์พันธ์เกษม
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ 1
ระยะเวลาร่วมงาน 3 ปี 6 เดือน
คุณวิชชุดา ธนากรโกศ
เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
ระยะเวลาร่วมงาน 5 ปี 4 เดือน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ศูนย์การค้าครบวงจรภายใต้ Concept “One stop shopping” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า 23 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 20 ชั้น, โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 29 ชั้น และอาคารศูนย์การค้า 8 ชั้น ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำหรับธุรกิจค้าปลีก บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร บริหารงานโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
ศูนย์การค้าชั้นนำที่สร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือความคาดหมายที่ครองใจชาวไทยและชาวต่างชาติ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์