บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
20
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
ออฟฟิศใหม่ ทันสมัย เดินทางสะดวกใกล้ BTS พร้อม Shuttle bus รับ-ส่ง มีที่จอดรถฟรีสำหรับพนักงาน เวลาทำงานที่ Flexible และ Work from Anywhere ทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งมีสวัสดิการบริษัทต่างๆที่ดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน อำนวยความสะดวกตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพนักงานในทุกระดับ
งานดี
"เริ่มต้นอนาคตการทำงานที่ดี เริ่มต้นที BJC" บีเจซี ให้โอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายงาน การทำงานมีความ Dynamic และความท้าทายใหม่ๆให้พนักงานได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน และมีโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BJC
เงินดี
สวัสดิการดีๆจากบีเจซี มีมากมายเช่น โบนัสประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การเบิกค่ารักษาพยาบาล แพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เป็นต้น
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
จากอดีตแห่งความภาคภูมิกว่า 140 ปีในประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บีเจซี”) ในวันนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำของไทย ในการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธ...
วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่าความคาดหมาย
- เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์