บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
17
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 139 ปีในประเทศไทย เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำของไทย ในการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการ มีความแข็งแกร่งของโครงข่ายทางธุรกิจตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ทำให้บีเจซีสามารถปรับตัวต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น กลุ่มบีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในกา...
ชีวิตดี
ออฟฟิศใหม่ ทันสมัย เดินทางสะดวกใกล้ BTS พร้อม Shuttle bus รับ-ส่ง มีที่จอดรถฟรีสำหรับพนักงาน เวลาทำงานที่ Flexible และ Work from Anywhere ทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งมีสวัสดิการบริษัทต่างๆที่ดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน อำนวยความสะดวกตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพนักงานในทุกระดับ
งานดี
"เริ่มต้นอนาคตการทำงานที่ดี เริ่มต้นที BJC" บีเจซี ให้โอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายงาน การทำงานมีความ Dynamic และความท้าทายใหม่ๆให้พนักงานได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน และมีโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BJC
เงินดี
สวัสดิการดีๆจากบีเจซี มีมากมายเช่น โบนัสประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การเบิกค่ารักษาพยาบาล แพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เป็นต้น
มาตรการดูแลพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงได้เพิ่มมาตรการการป้องกัน และข้อปฏิบัติของพนักงาน บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 โดย ATK ก่อนเข้าสำนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานโดยส่วนรวมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
จากอดีตแห่งความภาคภูมิกว่า 140 ปีในประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บีเจซี”) ในวันนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำของไทย ในการประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธ...
วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่าความคาดหมาย
- เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์