บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
32
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ที่เบทาโกร เราให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเพราะถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและองค์กรให้เดินไปข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน
ชีวิตดี
เบทาโกรต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึงสำหรับพนักงานทุกระดับ
งานดี
หัวใจการทำงานที่เบทาโกรคือ การทำงานด้วยความเข้าใจ รู้ลึกรู้จริง มีเหตุผล ซื่อสัตย์ ใส่ใจ รับฟังผู้อื่น กล้าคิดกล้าทำ และยึดมั่นในคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานมีความรู้ เติบโตก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมด้วยความสนุกและความภาคภูมิใจ
เงินดี
เบทาโกรอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ซึ่งอาหารถือว่าเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์ การร่วมงานกับเราถือว่าชีวิตมั่นคงในด้านรายได้ที่แน่นอน
เสียงจากพนักงาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ระยะเวลาร่วมงาน 7 ปี 1 เดือน
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงาน มีระบบรองรับการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งมีโปรเจคให้พัฒนาตนเองอ...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
ระยะเวลาร่วมงาน 4 ปี 1 เดือน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและเบทาโกรที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราก็ยังคงมีความสุข และมีชีวิตที่ดีมาตลอด ขอบคุณที่ทำให้เรามีเป้าหมายที่จะมาทำงานในทุกทุกวัน เพราะเราคือส่วนหนึ่...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาร่วมงาน 4 ปี 3 เดือน
เบทาโกรเป็นบริษัทที่เปิดกว้างในการทำงานหลายๆแง่มุม ทำให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด อีกทั้งองค์กรยังมีแรงขับเคลื่อนที่พร้อมทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่า การเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกับ...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
เครือเบทาโกร คือกลุ่มบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายไปสู่การผลิตและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหาร จนถึงการบริการช่องทางการจัดจำ...
วิสัยทัศน์
เครือเบทาโกรต้องการช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่มากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม
พันธกิจ
เราเชื่อว่าประชาชนต้องมีทางเลือก และสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยที่มากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม เพราะสิ่งนี้ เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต และเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราต้องทำงานร่วมกันอย่างหนัก เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของเรา
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
"เครือเบทาโกร" ครบรอบ 54 ปี สร้างความเชื่อมั่น พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุข
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) แบบครบวงจร หนึ่งในแสงสว่างท่ามกลางวิกฤตโควิด – 19 ที่จังหวัดลพบุรี
เบทาโกรยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ชูโครงการ เบทาโกร #recover19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ‘มอบอาหารคุณภาพกว่า 30,000 กิโลให้บุคลากรทางการแพทย์ 22 โรงพยาบาล’