บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
"A Career of Happiness and Prosperity"
7
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
We work for the happiness and prosperity of our society

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ของประเทศมากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารและหนังสือคุณภาพ บริการงานพิมพ์ครบวงจร และงานจัดจำหน่ายสื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัทยินดีต้อนรับผู้สนใจเพื่อร่วมทำงานและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท ภายใต้คำขวัญของบริษัทที่ว่า
"เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม"
ชีวิตดี
องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในการส่งมอบประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้ ความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์
งานดี
บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำปี ฉะนั้นจะมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills นอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทางานของปีถัดไปได้อย่างสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
เงินดี
เสียงจากพนักงาน
เอกราช กุลวงษ์
Digital Developer Section Manager
ระยะเวลาร่วมงาน ปีประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป
ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยีดิจิทัล และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง เราเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ และเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะเขย่าธุรกิจมีเดีย
อ่านต่อ
พนักงานปัจจุบัน
ระยะเวลาร่วมงาน ปีประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานดี เวลาทำงานยืดหยุ่น
อ่านต่อ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Employee's Photo
5
Post
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทคาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมสร้างความสุข สนุก มีดี ให้กับสังคม ภายใต้บรรยากาศที่แสนอบอุ่น รูปแบบการทำงานที่ทันสมัย สอดคล้องก...
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในการส่งมอบประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้ ความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
ที่อยู่
เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
รับสมัครตำแหน่ง : Senior Project Management
ชิเซนแลบ อินโนโกร (Shizenlabs Innogro™) ผสานคุณค่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ เป็นเซรั่มและแชมพู ลดปัญหาผมร่วง ผมบาง สุดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น