บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
บริษัทชำนาญงานรับเหมาก่อสร้างอาคารสูง และปรับปรุงอาคารตามความต้องการของลูกค้า
7
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
เงินเติบโตตามความสามารถ
เสียงจากพนักงาน
นายนนทพัทธ์ เหลืองทวีผล
วิศวกรสนาม
ระยะเวลาร่วมงาน 2ปี2เดือน
งานดี.....................สวัสดิการดี.................รุ่นพี่ดี...........................
อ่านต่อ
นายพงศ์ศักดิ์ ศรชัย
ผู้จัดการอาวุโส
ระยะเวลาร่วมงาน 9ปี
SMC เป็นเหมือนบ้านหลังที่2 ผู้บริหารใส่ใจเข้าใจพนักงานเปรียบเหมือนคนในครอบครัว
อ่านต่อ
น.ส.ภานุมาด ลิ้มประเสริฐ
วิศวกรอาวุโส
ระยะเวลาร่วมงาน 8ปี1เดือน
เปรียบได้ว่าSMCเป็นครอบครัวที่ดีมีความอบอุ่นมีทั้งพ่อที่ดีมีทั้งพี่ที่ดีอีกทั้งมีเพื่อนร่วมงานที่ดี.....
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เราเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทางเลือกใหม่ของวงการ ก่อสร้าง จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญงานก่อสร้างอาคารสูง เบื้องหลังความสำเร็จในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้างมากว่า 30 ปี

พ.ศ.2555 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เลขที่ 204/13-15 แขวงพระโขนงเหนือ เขตว...
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างอาคารชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ
พันธกิจ
1. มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานในการทำงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ
3. การทำงานโดยยึดหลักทางวิศวกรรม และสาขาวิชาชีพของตน ให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
4. การทำงานเป็นทีม มีการแลกเป...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตประเวศ, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์