บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
12
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company Limited) เกิดขึ้นจากการรวมกันระหว่างบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จำกัด โดยกระทำการควบรวมเสร็จสมบูรณ์ตามหนังสือแสดงการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในปี 2550 โดยจุดมุ่งหมายของบริษัทคือธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งทั้งในบ้านและสวน บริษัทเป็นอาคารเดียวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงการวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในประเทศไทย และจัดตั้ง...
ชีวิตดี
ส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสบายใจ
งานดี
เปิดโอกาสในการทำงานและพัฒนาศักยภาพ
เงินดี
ให้พนักงานได้รับสิ่งตอบแทนที่ดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company Limited) เกิดจากการควบรวมกันระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จำกัด โดยดำเนินการควบรวมเสร็จเรียบร้อย ตามหนังสือแสดงการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ...
วิสัยทัศน์
เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีทีสุดในภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home)
พันธกิจ
บริษัทจะมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสิ...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตเมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
เว็บไซต์