บริษัท ยิบอินซอยและบริษัทในเครือ/บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
11
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ที่มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เรายืนหยัดและเติบโตมากว่า 9 ทศวรรษ ด้วยการส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ และดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ เรายังเน้นเรื่องการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม ด้วยแนวคิด CSR อย่างยิบอินซอย “The country and society in return” หรือการ “แทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
ชีวิตดี
เรา “ใส่ใจ” ดูแลพนักงานทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว ทั้งในช่วงเวลาปกติและในยามวิกฤติ สร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อเอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาศักยภาพคนทำงานอย่างเต็มที่ - การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและ co-working space ที่ “ลานใบไม้” สำหรับการทำงานสร้างสรรค์และการทำกิจกรรม - การลดมลพิษด้วย “ต้นไม้ดูดสารพิษ” ที่ถูกจัดวางตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร - จัดบริการรถตุ๊ก-ตุ๊ก ในช่วงเช้า - เย็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางจาก บริษัทฯ ไปยังจุดจอด MRT และจุดจอดท่าเรือสี่พระยา - บริการอาหารจาก “ครัวใบไม้” ร้านอาหารภายในบริษัท ที่เน้นใช้วัตถุดิบสด สะอาด ปราศจากสารเคมี จำหน่ายในราคาย่อมเยา - มีจุดเติมน้ำสะอาดในทุกตึกสำนักงาน สำหรับผู้ที่พกกระบอกน้ำมาเอง - ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทมีความพร้อมช่วยเหลือพนักงานในเรื่องสนับสนุนสิ่งของ เครื่องใช้ สำหรับการดูแลตัวเอง การประสานงานการฉีดวัคซีน การจัดการ ดูแล ทำความสะอาดสถานที่เพื่อให้ปลอดจากการแพร่เชื้อ ฯลฯ - การสร้างความสมานสามัคคีของพนักงานในบริษัท และบริษัทในเครือ ผ่านกิจกรรมของ “ชมรมพนักงาน”
งานดี
เราส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคนทำงานสู่ความเป็น “มืออาชีพ” ที่ได้ “มาตรฐานในระดับสากล” เพื่อให้ทีมงานพร้อมที่จะส่งมอบบริการและงานคุณภาพให้ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับและทุกธุรกิจ - ยิบอินซอย ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CMMI V1.3 ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด - คุณภาพงานได้รับการยอมรับจากลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจระดับโลก การันตีด้วยรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ที่ได้รับในแต่ละปี - มี Training Center ด้าน IT ที่ทันสมัย พร้อมสำหรับการทำงานโครงการที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย - ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้สามารถออกความเห็นได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์
เงินดี
ค่าตอบแทน พิจารณาให้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างครบครัน - กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - มูลนิธิเลนำคิน (ก่อตั้งโดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด) มอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรของพนักงานทุกปี - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - การตรวจสุขภาพประจำปี - ค่ารักษาฟัน - แพทย์ประจำบริษัท (Telemedicine) - รางวัลอายุงาน - อื่นๆ ได้แก่ การเยี่ยมไข้พนักงาน การช่วยเหลือพิธีศพ การช่วยเหลือบ้านประสบอัคคีภัย มอบเงินแสดงความยินดีพิธีสมรสของพนักงาน เงินรับขวัญบุตรพนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ที่มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เรายืนหยัดและเติบโตมากว่า 9 ทศวรรษ ด้วยการส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ และดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ เรายังเน้นเรื่องการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม ด้วยแนวคิด CSR ...
วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ รวมถึงก้าวล้ำคู่แข่งและกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ภาระกิจที่จะต้องทำ คือ - สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะธุรกิจที่กำหนด - หาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสายธุรกิจ - รักษาฐานลูกค้า - เสนอ Solution ให้ภาคเอกชนในระดับที่แข่งขันได้
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ที่อยู่
เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์