บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
5
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ไบโอดีเซล โรงไฟฟ้า พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์กลางของการผลิตไบโอดีเซลและพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังครอบคลุมด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยนำเสนอเทคโนโลยีทันสมัยที่เป็นมิตรต่อ...
ชีวิตดี
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับพนักงาน
งานดี
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นในการพัฒนา
เงินดี
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการตอบแทน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
Energy Absolute Public Company Limited (“EA”) was incorporated on March 6th, 2006 in original name Suntech Palm Oil Co., Ltd. In 2008 the Company was transformed into a public company and renamed to Energy Absolute Public Company Limited, and then the company became listed on the Thai stock market s...
วิสัยทัศน์
A leader in alternative energy business by using the modern technology and environmentally friendly for the best benefit of consumers, shareholders, partners, and fairness to employees.
พันธกิจ
- Promote the utilization of modern technology to increase production efficiency
- Promote the utilization of energy crops and natural energy to reduce environmental pollution
- Support the Government policy for energy security of country
- Operate on the basis of fairness, trustfulness with partner...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์