บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Siam City Cement PCL. is one of the leading cement manufacturers in Thailand.
20
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
The Company was first established on May 16, 1969 as Siam City Cement Company Limited with the initial registered capital of 100 million baht and began cement production after the completion of its cement plant in 1972. Then in 1993, the company was officially renamed “Siam City Cement Public Company Limited” to reflect the nature of its being a fully listed company in Thailand’s stock exchange

SCCC provides world class construction materials and services that are vital to economic growth in Th...
ชีวิตดี
Life@INSEE
งานดี
Work@INSEE
เงินดี
Competitive Package@INSEE
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตปูนซีเมนต์ จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 และได้เริ่มดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา ต่อมาปี 2536 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นทางการ “บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกั...
วิสัยทัศน์
เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน
เราต้องการสร้างสิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน
พันธกิจ
เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุดและให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวังของทุกคน
โดยผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการดำเนินงานที่
ยอ...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การผลิต
ที่อยู่
เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์