บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCG PASSION FOR BETTER
14
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
DISCOVER YOUR PASSION WITH SCG
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี มุ่งมั่น พัฒนา และปรับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เอสซีจี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผล...
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ควบคู่กับการขยายการลงทุนในอาเซียน พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญ...
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์