บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำข้ามชาติซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีครบวงจร
13
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
ปตท. ให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เกษียณหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยได้จัดเตรียมระบบการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายสำหรับพนักงานทุกคน
งานดี
พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. การเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามทิศทาศของธุรกิจเสมอมา
เงินดี
ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในการทำงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ปตท. เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติและเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติ ที่ได้รับการจัดอันดับในปี 2021 ให้เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 206 ของโลกจากการจัดอันดับใน Fortune 500
ปตท. ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กรใหม่ คือ “Powering Life wit...
วิสัยทัศน์
“Powering Life with Future Energy and Beyond”
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์