บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
12
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานสีเขียวชั้นนำในเอเชีย วันนี้เราพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติ
ชีวิตดี
ที่บางจาก เราต่างดูแลกันเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ สิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา คือ “สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต” จึงจัดมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์รอบด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงสวัสดิการทางการเงิน
งานดี
ที่บางจากฯ เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเสมือนครอบครัว เราหล่อหลอมให้ทุกคนยึดมั่นในการประกอบสัมมาชีพ อย่างมีบรรษัทภิบาลที่ดี พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อยอดความรู้ความสามารถ ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมคุณภาพ เพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พร้อมก้าวสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ บนบรรยากาศการทำงานที่ทันสมัยและมีความสุข เพื่อเตรียมพร้อมคนเก่งและคนดีให้สามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป
เงินดี
ที่บางจากฯ เราดูแลกันเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเสมอมา คือ การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตไปพร้อมกัน ดังนั้น จึงได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ในรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ รวมไปถึงสวัสดิการทางการเงินอีกด้วย
เสียงจากพนักงาน
Technical Service Engineer Officer
ระยะเวลาร่วมงาน 3
นอกเหนือจากเงินเดือน สวัสดิการ และโบนัสที่ดีแล้ว สิ่งที่วิศวกรหลายๆ คนต้องการก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเพื่อนร่วมงานที่ดี

ความประทับใจแรกผมก็คือพี่ๆ บางจากให้การต้อนรับอย่...

อ่านต่อ
Accountant
ระยะเวลาร่วมงาน 10
การทำงานที่นี่ มีทั้งสุข สนุก และแม้บางครั้งงานจะหนัก แต่ก็คุ้มค่ามาก เพราะเรามีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านธุรกิจ ความรู้ในสายอาชีพ และงานที่ทำต้องเจอผู้คนมากมาย ทำให...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทย ปัจจุบันดำเนินกิจการครอบคลุม 5 ธุรกิจ...
วิสัยทัศน์
Evolving Greenovation มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วมร่วมและยั่งยืน
พันธกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำและเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งใ...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
New Normal in COVID-19 Pandemic