บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริการโลจิสติกส์ครบวงจร
9
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเสนอโอกาสให้แก่บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบ ร่วมกันสร้างสรรค์และเติบโตในทีมที่มีประสิทธิภาพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการทำงานที่เต็มไปด้วยความสามารถกับเรา
ชีวิตดี
เราใส่ใจในพนักงาน
งานดี
พร้อมผลักดันศักยภาพของพนักงาน
เงินดี
เราใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการให้บริการทางด้านการนำเข้า - ส่งออก, การเดินรายการศุลกากร, การจัดการคลังสินค้า และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย
วิสัยทัศน์
ในฐานะผู้ให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทาน เราทำให้สังคมของเรา มีความมั่งคั่งขึ้น สุขมากขึ้นโดยการให้บริการโลจิกติกส์ที่มีค่าของเรา
พันธกิจ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเสนอการบริการที่ดีแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยควบคุม
ดูแลคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงจากปัญหา และอุปสรรค์ต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และกฏหมายรวมทั้งมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเกินคว...
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
การคมนาคมขนส่ง
ที่อยู่
เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์