บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
49
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
Founded in 1979, Seagate is the global leader in data storage solutions, developing amazing products that enable people and businesses around the world to create, share and preserve their most critical memories and business data.

Today data storage is more than just archiving; it's about providing ...
วิสัยทัศน์
Integrity, Innovation, Inclusion

These three simple yet powerful words define our values here at Seagate. They inspire the level of excellence we work toward each and every day for our customers, business partners, shareholders, communities and for each other. They are the means by which we measure...
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่
เขตเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ
เว็บไซต์