บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
73
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เราเป็นองค์กรผู้นำอันดับหนึ่งในเอเซียด้านแพลตฟอร์ม ที่ผสานทุกช่องทาง B2B และ B2C ที่ไร้รอยต่อ เพื่อเติมเต็ม ความต้องการลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เป็นเลิศ และเชื่อมโยงพันธมิตรด้วยวิถีแห่งความยั่งยืน เรากำลังมองหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมทีม ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลง เราเปิดโอกาสสำหรับทุกคนเพื่อร่วมกันก้าวสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ
ชีวิตดี
พวกเรา “แม็คโคร” พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างดีที่สุด
งานดี
เราจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืน
เงินดี
สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ครบครัน ครอบคลุม และตอบโจทย์
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยผนึกกำลังกันระหว่าง B2B และ B2C
วิสัยทัศน์
นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การเติมเต็มคุณภาพชีวิต สุขภาพ ความรัก ความสุข และคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น
พันธกิจ
มุ่งเป็นองค์กรผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียด้านแพลตฟอร์มที่ผสานทุกช่องทาง B2B และ B2C ที่ไร้รอยต่อ
เพื่อเติมเต็มความต้องการลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เป็นเลิศ และเชื่อมโยงพันธมิตรด้วยวิถีแห่งความยั่งยืน
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ที่อยู่
เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์