บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
6
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
At Kumon we believe that the most beneficial thing we can do for children is to furnish them with the ability to advance to high school level material through self-learning as early as possible in life.
ชีวิตดี
We also greatly value all of our associates.
งานดี
All Kumon learning must be, without exception, a useful learning experience for the child’s growth and future. We must provide an opportunity to learn with the Kumon Method to as many children as possible. These two things we always hold firmly in our hearts as we approach our work─they are the sole reason for Kumon’s existence and development, and are also our responsibility for the children.
เสียงจากพนักงาน
Ingorn Mahattanasan
Field Development Division
ระยะเวลาร่วมงาน 22 years
เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาจากการทำงานที่คุมอง พนักงานแผนกต่างๆ ช่วยเหลือกันในการสนับสนุนการทำงานของศูนย์คุมองในการพัฒนาเด็กๆ หัวหน้างานคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษา รวมทั้งมีระบบการอบรมให้ก...
อ่านต่อ
Pichaya Prasertsang
Human Resource Division
ระยะเวลาร่วมงาน 14 years
ความสุขหนึ่งในการทำงานที่คุมองก็คือ การรู้ว่างานที่เราทำในทุกๆ วันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเด็กไทยในพื้นที่ต่างๆ ให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองติดตัวเขาไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม และ...
อ่านต่อ
Pawannuch Wanon
Field Development Division
ระยะเวลาร่วมงาน 10 years
คำกล่าวของ คุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งบริษัทคุมองที่ว่า “ไม่มีคำว่าสิ่งนี้ดีแล้ว มีแต่คำว่าสิ่งที่ดีกว่า” ทุกวันในการทำงานถือเป็นความท้าทาย ฝึกฝน พัฒนาตนเอง และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเ...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
The Kumon Method that began from a father's love for his child is now available in more than 50 countries and regions with over 4 million subject enrollments. The Kumon Method has remained consistent for over 50 years and has been accepted in many countries despite differences in lifestyle, educatio...
วิสัยทัศน์
We wish that all people in all countries and regions in the world will have the opportunity to learn with the Kumon Method, and that each individual in the world will be enthusiastically self-learning and making efforts toward realizing his or her dreams and goals.
พันธกิจ
By discovering the potential of each individual and developing his or her ability to the maximum, we aim to foster sound, capable people and thus contribute to the global community.
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
การศึกษา
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์